Om ETAC

ETAC Rehabiliteringscenter

ETAC Rehabiliteringscenter er en selvejende institution, med driftsoverenskomst med Esbjerg kommune, for voksne med funktionsnedsættelse, som i kraft af eget initiativ og medarbejdernes motivering, kan få samme muligheder som øvrige borgere for at leve et godt liv.

ETAC tilbyder, efter lov om social service, en lovpligtig ydelse til personer men et fysisk handicap eller senhjerneskade efter §104.
Hovedmålet er at handle i overensstemmelse med centrale værdier og elementer i rehabiliteringen. Indsatsten skal medvirke til, at forebygge og begrænse funktionsnedsættelse i den enkeltes sociale og personlige funktioner, således at dette fremmer borgerens selvstændige og meningsfulde liv.

Kerneområderne er fysioterapeutisk og ergoterapeutisk vedligeholdende træning, samt pædagogisk og sundhedsfaglig indsats til fremme af fysiske, psykiske, mentale og sociale færdigheder, samt støtte til opbyggelse af selvværdsfølelse og netværksdannelse.

Læs om ETACs bestyrelse