Brugermøder

Brugermøder

Der afholdes brugermøder på ETAC to gange om året.
I november afholdes valg til Brugerrådet.
Forslag til dagsorden skal være formanden i hænde senest 8 dage før brugermødet.
ETAC er vært med kaffe og brød.
I tidsrummet for disse møder, vil der kun være åbent for ETACs visiterede brugere.