Frivillighed

Frivillighed

ETACs bestyrelse består af frivillige repræsentanter fra 8 handicaporganisationer samt af brugerrepræsentanter.
Brugerråd og bestyrelse på ETAC leverer frivilligt arbejde, som har stor betydning for brugerne på ETAC.

ETAC har ligeledes frivillige medarbejdere, som gør en stor indsats i forhold til aktiviteter og samvær med brugerne.
ETAC samarbejder med Aflastningstjenesten omkring rekruttering af frivillige samt tilbud til ETACs frivillige om at deltage i kursus- og netværkstilbud.

En frivillig medarbejder på ETAC har etableret samarbejde med Dansk Røde Kors om strikning af tæpper, som leveres til katastrofeområder.
Endvidere består samarbejdet i, at de puslespil, der indleveres til genbrugscentrene, kommer ud på ETAC. Brugere hygger sig med at lave puslespillene og tjekker, om alle brikker er der, hvorefter de kan sælges i butikkerne.

Hvis du har lyst til at arbejde som frivillig på ETAC, er du velkommen til at henvende dig på 76163690 og forhøre nærmere.