Tilsyn

Tilsyn

Den 27. januar 2021 blev der på ETAC udført obligatorisk tilsyn af Esbjerg Kommune.

Rapporten er udarbejdet på grundlag af det dialogbaserede samarbejde mellem Social & Tilbud - Staben, og ETAC Rehabiliterinscenter, Center for Socialpsykiatri i Esbjerg Kommune.
Tilsynet er udført i henhold til Serviceloven § 151. Tilsynsrapporten er udarbejdet i henhold til Servicelovens § 151, stk. 3.

Rapport fra tilsyn 

 

Den 16. februar 2021 blev der på ETAC udført obligatorisk tilsyn af arbejdstilsynet.

Arbejdstilsynet har på besøget ikke konstateret nogen overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen.
Derfor fik ETAC en grøn smiley, som betyder, at man ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet.
Den grønne smiley gælder i tre år, hvis man ikke får et påbud e.l. i mellemtiden.

Rapport fra tilsyn