Praktikforløb for fysioterapeut studerende

Praktikforløb for fysioterapeutstuderende

Studerende har egen ugeplan med træningsaftaler med brugere, tid i Fitness samt holdtræning.

Når den studerende starter i praktikken, er der lavet aftaler med brugere, men der er gode muligheder for, at den studerende selv kan præge planlægningen. F.eks. ved ønske om at arbejde med en bruger med en konkret diagnose.

Hvis en studerende allerede inden praktikstart har særlige ønsker, er man velkommen til at kontakte den kliniske underviser. Vi vil i det omfang, det er muligt, imødekomme ønsket. Typisk vil hver studerende have ansvaret for 4-6 brugere. Dette varierer afhængig af kompleksiteten af brugerens problemstillinger. Brugerne vil for det meste være gennemgående i hele perioden.

Arbejdstiden er 30 timer pr. uge på ETAC, og derudover forventes det, at den studerende bruger tid på forberedelse, journalskrivning m.m.
Den typiske arbejdstid er fra kl. 8.00 – ca. kl. 14.00. Sluttidspunktet om eftermiddagen kan variere afhængig af f.eks. holdtræning.

De studerende har fælles kontor med ergoterapeutstuderende, og der er computer med internetadgang til rådighed.

Vi bruger ikke uniform på ETAC, så den studerende skal benytte eget tøj.

Typisk praktikdags forløb
8.15 - 9.30 Møde eller forberedelse med/uden klinisk underviser
9.30 - 12.00 Aftaler med brugere, Fitness, holdtræning
12.00 - 12.30 Frokost
12.30 - 14.00 Aftaler med brugere, holdtræning