Fitness

Fitness

Formålet med fitness-aktiviteten er, at brugerne kan lave forebyggende og vedligeholdende træning med støtte fra faguddannede fysioterapeuter.
Der er mulighed for at arbejde med mål, der omhandler styrke og konditionstræning, balancetræning, stabilitetstræning, koordineringsøvelser, bevægelighed, struktur, overblik, hukommelse, kommunikation samt socialt samvær med mere.

Træningsteori:
Styrketræning medfører øget muskelstyrke via det neuromuskulære system.
Fysisk træning kan forbedre muskelfunktion – og styrke, kondition, udholdenhed og mobilitet. Fysisk træning kan også være med til at forbedre livskvaliteten, have en gavnlig effekt på træthed samt gøre, at du oplever mere energi og mobilitet i hverdagen, så du opnår, at mestre eget liv i videst muligt omfang.
Via regelmæssig træning og motion har du mulighed for at holde dig i så god form som muligt, og måske undgå eller afhjælpe fysiologiske og funktionelle forringelser. Yderligere kan din træning forebygge helbredsproblemer som hjerte-karsygdomme, diabetes 2, depression og knogleskørhed.

Opstart:
Der tages udgangspunkt i de opstillede mål fra forandringsteorien. Ved opstart bliver der tilrettelagt et individuelt træningsprogram som udarbejdes af en fysioterapeut. Her vil der blive taget højde for, og vurdering ud fra, den enkeltes problemstillinger/udfordringer.
Ud fra en vurdering fra mentor og fysioterapeut besluttes det, om der er behov for individuelt supervision ved opstart, for at brugeren kommer godt i gang.

Træning:
Der er mulighed for træning i fitness 5 gange om ugen. For at opnå det bedste resultat i forhold til teorien omkring styrke-/konditionstræning anbefales det, at træne 2-3 gange ugentligt med tid til restituering mellem træningspassene.  

Åbningstider
Der vil altid være en fysioterapeut tilstede i åbningstiden som er:
Mandag 9.30 - 12.00
Tirsdag 9.30 - 12.00
Onsdag 12.30 - 15.00
Torsdag 9.30 - 12.00
Fredag 9.30 - 11.00

Stille fitness:
Hver onsdag formiddag fra kl. 9:30-10:30 er der mulighed for at træne i rolige rammer.
Se en beskrivelse af mulighed her

Der er også mulighed for at træne selvstændigt uden for disse tider, hvis dette skønnes forsvarligt af en fysioterapeut fra ETAC. Hvis dette ønskes kontakt mentor eller fysioterapeut for nærmere aftale samt tider.

Redskaber:
I fitness er der forskellige handicapvenlige træningsmaskiner såsom; sofacykel, pull-down, low-row, el-cykel, ståstøttebord med motor, vippeleje, armcykel, nu-step, trissesystem. Der er et vægtaflastningsystem der kan bruges ved flere maskiner.

Desuden er der mulighed for at arbejde i benpres, leg-curl, leg-ekstension, rotary, stepper, løbebånd, crosstrainer, kondicykler, håndvægte, romaskine.
Der forefindes mange forskellige træningsredskaber så som elastikker, vippebrætter, terapibolde, pigbolde og meget mere. Der er mulighed for at benytte smal og bred briks samt træningsmåtter i forskellig størrelser.

Maskiner med tider:
Ved enkelte maskiner er lavet faste tider, hvor brugerne kan booke tiden på forhånd. De faste tider gælder i længere periode, men kan ændres efter eget ønske, hvis dette er muligt. Desuden kan personalet ændre i tiderne grundet forskellige årsager.
For nuværende har følgende maskiner faste tider:
Vippeleje, El-cykel, ståstøttebord m/u motor samt nu-step.  
Grunden til at der i disse maskiner er faste tider er, at det er nødvendigt med ekstra personale grundet liftning, forflytning og sikkerhed, hvilket kræver ekstra forberedelse samt mere personale. Desuden er der stor efterspørgsel i længere tid af gangen, hvilket også er en grund til de faste tider.

Hvis man ikke kan komme til sin tid, bedes man melde afbud.   

Forskellige muligheder for program
Alle brugere har et individuelt tilrettelagt træningsprogram i fitness, som er udarbejdet af en fysioterapeut. Dette er en forudsætning for at kunne benytte sig af tilbuddet og træne inde i fitness. Der er løbende mulighed for at få korrigeret og tilrettet programmet, hvis der er behov for dette. Det er altid muligt at henvende sig til personalet i fitness, hvis man har nogle spørgsmål eller problemstillinger med programmet, som man ønsker hjælp til.

Fagpersonale og hvorfor
Der er altid en fysioterapeut til stede i åbningstiden i fitness. På tidspunkter hvor der er behov for det, er der ekstra personale tilstede.
Personalet kan være behjælpelig med praktisk hjælp i form af indstilling af maskiner med mere, fysisk hjælp til at komme på maskiner, vejledning, råd i forhold til træning m.m.
Personalet har også fokus på, at støtte/guide brugerne i forhold til kommunikation, struktur, overblik og de sociale aspekter, som foregår inde i fitness.
Der SKAL altid være minimum 2 personer til at lifte brugerne.

Hygiejne
Der er 2 håndsprit-dispensere til fri afbenyttelse inde i fitness. Alle opfordres til at bruge dette inden brug af maskiner.
Der er 1 flaske desinficerende sprit til at aftørre maskiner med. Personalet støtter de brugere, der har behov for hjælp til dette.
Maskinerne rengøres en gang ugentligt eller efter behov.

Vi henstiller til, at man har rene sko på, når man benytter fitness. Det anbefales, at have tøj på som man kan bevæge sig frit i, og som dækker overkrop samt ben til minimum midt på lår.

Deltagergruppen: 
Alle brugere på ETAC, som har fået opstart samt udarbejdet et program af en af fysioterapeuterne på ETAC.