Holdtilbud på ETAC

Holdtilbud på ETAC

ETAC tilrettelægger primært aktiviteter på mindre hold, hvor det er muligt, at tage hensyn til brugernes individuelle behov.
Når der etableres og planlægges hold, tages der udgangspunkt i brugernes mål og behov. For at sikre, at hver enkelt bruger får det optimale ud af et holdtilbud, vil personalet vurdere ud fra et fagligt synspunkt, hvilke brugere der bedst får opfyldt behovene på de enkelte hold.
Hold vil løbende blive udbudt afhængig af brugernes mål og behov. På nogle hold vil der være løbende optag og afslutning af brugere, ligesom holdene ud fra en faglig vurdering vil have varierende varighed.
Ved hold, hvor der er en udgift forbundet med aktiviteten, betaler brugeren for eget forbrug eks. ingredienser til madlavning, maling.
Holdtræning prioriteres, idet det tilstræbes at give så meget som muligt, til så mange brugere som muligt.

Holdtilbud på ETAC
FLOW & kreativitet
Grundtræningshold
Gåhold
Håndtering af hverdagen
Musik
Proces og kreativitet
Social aktivitet i caféen
Spillehold
Styrke-konditionshold
Træ- og grovværksted
Åbent Kreativ Værksted
Åndedrætshold